Kun myrskytuuli soi!

Nyt on ajankohtaista vinkata lokakuussa ilmestyvää Muutoksen tyrskyt ja kotirannan mainingit – Kulttuurisia näkökulmia merentutkimukseen -teostamme (Toim. Jaana Kouri, Tuomas Räsänen ja Nina Tynkkynen).

Meneillään oleva ympäristökriisi on synnyttänyt tarpeen tutkia niitä tapoja, joilla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa meren kanssa. Etenkin kotoisella Itämerellä on hyvin moninainen ja syvällinen merkitys suomalaisille. Tämä monitieteinen teos avaa kulttuurisianäkökulmia merentutkimukseen. Se käsittelee ihmisen ja meren suhdetta useiden eri ihmistieteiden ja eri toimijoiden näkökulmista1800-luvulta nykypäivään. Teos tarkastelee sitä, miten sekä kulttuurissa että meriympäristöissä tapahtuvat muutokset ovat tuona ajanjaksona näkyneet ja näkyvät ihmisten merelle antamissamerkityksissä ja mereen liittyvissä kokemuksissa ja tulkinnoissa.

Kirja sopii erinomaisesti oppilaitosten opetusmateriaaliksi. Ympäristön tilasta ja ihmisen ja ympäristön suhteesta kiinnostuneille lukijoille se on teos, joka johdattaa pohtimaan omaa suhdettamme kotirannoilta aukeavaan Itämereen.

Sisällys

Jaana Kouri, Tuomas Räsänen ja Nina Tynkkynen: Johdanto: Tutkimuskohteena ihmisen ja meren vuorovaikutus

I Äärellä

Kirsi Keravuori: Merihistorian maallisia ulottuvuuksia

Tuomas Räsänen, Nina Tynkkynen ja Kati Heikkonen: Muuttuvat Itämeren saastumiskäsitykset

Katriina Siivonen ja Jaana Kouri: Tulevaisuusperintö ihmisen kestävän merellisen luontosuhteen perustana

II Kannella

Henrika Hopeavuo: Purjehtijan suhde veneeseen ja sen ympäristöön

Sari Mäenpää: Merimiehet, eläimet ja luonnon romantisointi 1900-luvun alun suomalaisilla purjelaivoilla

III Pinnalla ja pinnan alla

Kirsi Sonck-Rautio: Saaristomeren kalastajien muuttuva toimintaympäristö ja kulttuurinen kestävyys

Laura Seesmeri: Kokemuksia syvyyksistä

IV Rannoilla

Silja Laine: Sää, meri ja vuodenajat Eva Christina Lindströminmuistikirjassa 1859–1893

Pauliina Latvala-Harvilahti: Elävä merisuhde suomenlinnalaisten muistoissa, arjessa ja tulevaisuuskuvissa

Simo Laakkonen: Näkökulmia kulttuuriseen merentutkimukseen

Erik Bonsdorff: Epilogi: Itämeri merellisen ympäristönsuojelun aikakoneena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s