Maapallon tulevaisuus koskettaa kaikkia – etenkin lapsia

Hankkeen tutkijat Jaana Kouri, Silja Laine ja Nina Tynkkynen tekivät vuoden 2019 aikana yhteistyötä Turun Åboa Vetus & Ars Nova -museon ja Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaation, Valonian, kanssa Sää ja mää -hankkeessa. Tutkijat kirjoittivat myös hankkeesta artikkelin ilmastonmuutoksesta ja nuorten toimijuudesta, joka on nyt julkaistu Lapsiasianvaltuuten Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -teoksessa.

Sää ja mää oli yläkouluikäisille nuorille suunnattu oppimiskokonaisuus. Hankkeen tavoitteena oli lisätä yläkouluikäisten ymmärrystä ilmaston vaikutuksista ympäristöön ja toisaalta ihmisen vaikutuksesta ilmastoon. Artikkelissa tarkastelemme, millaista ilmastonmuutosta koskevaa tietoa hankkeen työpajoissa käytettiin ja tuotettiin yhdessä koululaisten kanssa. Pohdimme, millaista toimijuutta koululaisten on mahdollista rakentaa tämän tiedon pohjalta, jotta he kykenisivät luovimaan ilmastoprotestien, julkisen vaikuttamisen ja yksilön kulutusvalintoja painottavan keskustelun ristipaineessa. Hahmottelemme myös tapoja, joilla nuorten ilmastotoimijuutta voidaan tukea.

Teos löytyy sähköisenä pdf:nä alla olevan linkin sivun alareunasta.

Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -teoksen kansikuva. Kuva: Petra Käär

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s